Prekursorem Spółki Cywilnej LeSter był Zakład Zastosowań Informatyki „LeSter”, założony przez Lecha Piątkowskiego, Ewę Cieślik (wtedy Kozłowską), Teodorę Lebiedziew i Ryszarda Maślaka w roku 1988 (Umowa spółki z dnia 10.10.1988 i Zezwolenie Wydziału Handlu Urzędu Miejskiego w Szczecinie, numer 5338/88 z dnia 08.11.1988 na wykonywanie rzemiosła). W rzeczywistości historia ta sięga roku 1974, kiedy to Lech Piątkowski rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt w Szczecinie, które wtedy zostało utworzone. W ZZI „LeSter” został przekształcony Dział Informatyki PP Polmozbyt w Szczecinie, którym kierował Lech. W niedługim czasie do Spółki dołączył Roman Cieślik, który zastąpił Ryszarda Maślaka. Roman jest liderem zespołu programistów w naszej Spółce.

Przez lata naszej działalności, Spółka dorobiła się pakietu oprogramowania dla wielu systemów informatycznych, wspierających zarządzania działalnością gospodarczą. Oprogramowanie to jest aktualizowane i rozwijane do dnia dzisiejszego.

Od roku 1989 Spółka nasza rozszerzyła działalność o produkcję oprogramowania wspierającego zarządzanie firmą spedycji międzynarodowej. Rozpoczęliśmy tworzenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego dla spedycji, przeznaczonego do eksploatacji na platformie serwerowej IBM AS/400 (później zwanej iSeries a obecnie i5). System taki wdrożyliśmy dla potrzeb firmy C.Hartwig w Szczecinie a od roku 1992 również dla firmy C. Hartwig w Gdyni. W obydwu tych firmach nasz system informatyczny funkcjonuje z powodzeniem do dzisiaj.

Przez lata naszej działalności zajmowaliśmy się również hardware, dostarczając kompleksowe rozwiązania sprzętowe i programowe dla wielu odbiorców.

Obecnie zajmujemy się głównie dostarczaniem kompleksowych rozwiązań software dla małych i średnich firm oraz produkcją oprogramowania działającego na platformie IBM i5, ze szczególnym nadal uwzględnieniem potrzeb naszych głównych klientów, czyli spedytorów międzynarodowych, jakimi są firmy C. Hartwig.